Solarne elektrane

 Kompletan inženjering i konsalting usluga za razvoj fotonaponske solarne elektrane

Bilo da planirate instalaciju solarnog sistema u sklopu prostora firme ili na otvorenom zemljištu; od preliminarnih procjena, preko profesionalnih mjerenja do opsežnih analiza, uz vas smo na svakom koraku.

Canadian_Solar_photovoltaic_modules_German_solar_park_Image_Pressebox_Canadian_Solar

 

Usluge

Sendo d.o.o. svojim klijentima nudi usluge kompletnog inženjeringa i konsaltinga za razvoj fotonaponske solarne elektrane

 • Studija
 • Preliminarna studija
 • Studija izvodljivosti
 • Studija glavnog projekta
 • Dokumentacija za javno nadmetanje
 • Konsultantske usluge za izgradnju i nadzor za projektnu dokumentaciju
 • Proizvodnja
 • Montaža fotonaponskih solarnih elektrana
 • Pripremne aktivnosti
 • Mjerenja / proračun energije
 • Logistička potpora i vođenje projekata
 • Priključak na mrežu i potrebna dokumentacija
 • Izvodljivost, procjena rizika, due diligence
 • Ishođenje dozvola / saglasnosti
 • Tehnička dokumentacija (projektovanje) i nadzor

Referencesolar_14

PDF sa referencama

Regije djelovanja/rada Sendo d.o.o.

Mapa sa oznakama

 Ulaganje u bh solarni potencijal

“Postoji značajan potencijal primjene Sunčeve energije
na području Bosne i Hercegovine, koji iznosi 70,5 milijuna GWh dozračene energije ukupnog godišnjeg Sunčevog zračenja.”
(Izvor: Apeor BiH)