Upravljanje otpadom

Planiranje i projektovanje sanitarnih deponija. Projektovanje kompletne komunalne infrastrukture.

Našu ekspertizu potvrđuju projekti urađeni za brojne kliničke centre, banje, hotele, fabrike i općine u Bosni i Hercegovini.

Usluge

Na polju sanitarnih deponija kompanija nudi slijedeće usluge:

  • Planiranje i projektovanje sanitarnih deponija
  • Planiranje i projektovanje centara za upravljanje otpadom
  • Studije i projekti zaštite okoliša.

U oblasti komunalne infrastrukture Sendo d.o.o. nudi usluge:

  • Projektovanje kompletne komunalne infrastrukture
  • Vodovodi, kolektori i kanalizacija
  • Tretman tehnoloških industrijskih i otpadnih  voda
  • Saobraćajnice, mostovi
  • Ddalekovodi, sve vrste elektro i mašinskih instalacija  i sl.

Reference

PDF sa referencama

Regije djelovanja/rada Sendo d.o.o.

Mapa sa oznakama