Kompanija Sendo d.o.o.

Kompanija Sendo d.o.o. – za projektovanje, inženjering, konsalting i izgradnju, evropska je kompanija osnovana 2004. godine u Bosni i Hercegovini s ciljem animiranja investitora na korištenje obnovljivih izvora energije, na prvom mjestu hidropotencijala.

Historijat

SENDO d.o.o. Sarajevo je konsultantska firma, koja je angažovana na različitim vidovima projekata i investicija.

Preduzeće je zvanično registrovano 2004.g. u Goraždu – BPK, a za potrebe projektovanja i izgradnje malih hidroelektrana u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Povećanjem obima posla, proširenjem djelatnosti, sticanjem rejtinga, na zahtjev klijenata i investitora,  preduzeće „SENDO“ d.o.o.  od 2011.godine  je preselilo sjedište u Sarajevo na adresu Trg heroja br. 35, Novo Sarajevo.

Kontinuiranim povećanjem zahtjeva tržišta i investitora, od 2014.g., preduzeće  „SENDO“ d.o.o. je inicijator formiranja i član Konzorcija kojeg čine eminentni instituti, iz Tuzle („INZIO“ d.d.) i Banja Luke („IMK RS“), tako da danas Konzorcij sačinjava oko 170 stalno uposlenih i iskusnih projektanata iz svih oblasti urbanizma, zaštite okoliša, naučno istraživačke djelatnosti.

Oblast djelovanja

Široka oblast djelovanja firme nudi mnoštvo mogućnosti za ulaganje, razvoj i realizaciju Vaših ideja i projekata

Vremenom je, porastom broja projekata i investicija, rastao i broj uposlenika, ali i portfolio poslova firme Sendo. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti rade na poslovima razvoja hidroelektrana, solarnih i vjetroelektrana. U portfoliu kompanije Sendo d.o.o. je i projektovanje i planiranje sanitarnih deponija, centara za upravljanje otpadom kao i projektovanje komunalne infrastrukture. Kompanija posjeduje potrebne licence države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, potrebne za projektovanje i izgradnju elektrana. Više od 100 uspješno realizovanih projekata iza kojih stoji ime Sendo  i preko 1000 projekata naših saradnika garant su našeg (i Vašeg) uspjeha.

Regija djelovanja

Sa sjedištem u Sarajevu, firma posluje internacionalno.

Dosadašnji projekti i saradnja uključuju Europu, Afriku i Aziju, a tendencije su za širenje i na Američko i Australijsko tržište. Uspješna  saradnja sa internacionalnim stakeholderima garant je novih uspješnih projekata i investicija. Kroz desetogodišnje poslovanje Sendo d.o.o. poslovalo je sa Turskom, Libijom, Albanijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Srbijom, Slovenijom, Austrijom, Njemačkom, Češkom, Ukrajinom, Italijom i Engleskom.

Konzorcij:  Sendo d.o.o. Sarajevo – INZIO d.d. Tuzla – IMK RS Banja Luka

Konzorcij kompanije Sendo sa dva bh instituta, čiji je kompanija bila inicijator, posjeduje sve relevantne licence-cetifikate i osposobljen je za izradu prostorno-planske dokumentacije na nivou države BiH u oba entiteta (Federacija BiH + Republika Srpska) što obuhvata naučno istraživanje, projektovanje, nadzor, monitoring i laboratorijsko istraživanje.

Konzorcij već sada ima iza sebe izrađene projekte i van Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Libiji.

Stručni kadar

Sendo d.o.o. okuplja stručnjake različitih profila:

inženjeri, magistri i doktori nauka iza kojih je preko 2.000 projekata angažovani su na projektima hidro, solarnog i sanitarnog sektora ovisno o zahtjevima  individualnih poslova. Među njima su veterani ali i pioniri inovacija, nauke i prakse – sa vrhunskim stručnjacima za tražene oblasti, rame uz rame rade mladi i inovativni inženjeri, u optimalnoj kombinaciji višegodišnjeg iskustva, znanja i prakse sa novim i efikasnijim rješenjima.

Konzorcij sačinjava oko 170 stalno uposlenih i iskusnih projektanata iz svih oblasti urbanizma, zaštite okoliša, naučno istraživačke djelatnosti.

Klijenti

Klijenti firme Sendo su domaća i strana fizička lica, privatne i državne kompanije i institucije, državni organi (opštine), klinički centri, hoteli, banje i td.

Društvena odgovornost

Kompanija posluje sa visokim nivoom društvene odgovornosti,

pri čemu podržava kulturne i sportske događaje, humanitarne akcije, stipendira učenike i studente, a svoje projekte izvodi uz visoke standarde ekološke prihvatljivosti. Od osnovnih principa kompanije je cjeloživotno učenje i stalna edukacija uposlenika, u cilju praćenja savremenih metoda rada i uslova tržišta.