Hidroelektrane

Kompletan inženjering i konsalting za izgradnju HE 

Iza naših projektanata stoji i do 30 godina iskustva u radu sa malim i velikim hidroelektranama.

hy-portalimage-loop3

Usluge

Sendo d.o.o. nudi usluge kompletnog inženjeringa i konsaltinga za
razvoj hidroelektrana:

  • Preliminarna studija (Studije izvodljivosti i Studije glavnog projekta)
  • Dokumentacija za javno nadmetanje
  • Konsultantske usluge za izgradnju i nadzor za projektnu dokumentaciju
  • Proizvodnja
  • Instalacija malih hidroelektrana
  • Monitoring rada hidroelektrana

Reference

PDF sa referencama

Regije djelovanja/rada Sendo d.o.o.

Mapa sa oznakama

Zašto hidroenergija?

“Hidroenergija spada u samoobnovljive izvore energije a sama tehnologija posjeduje ogromne potencijale. Ona ima četiri glavne prednosti:

Ulaganje u bh hidro potencijal

“Hidro potencijal u zemlji procjenjuje se na 8.000 MW sa tehnički ostvarivim potencijalom od 6.800 MW i ekonomski ostvarivim potencijalom od 5.800 MW. Proizvodni kapacitet trenutno postojećih elektrana iznosi 2.100 MW, što je 53% od ukupne proizvedene energije i samo 37% od ukupnog ekonomski ostvarivog   potencijala.   Sa   godišnjim   hidro energetskim potencijalom od 99,256 GWh, BiH se nalazi na 8. mjestu u Evropi. Od gore navedenog potencijala 700 MW se odnosi na male hidroelektrane. Dosadašnja iskorištenost potencijala malih hidroelektrana u BiH je 4,4% po iskorištenosti snage a 5,7 % po raspoloživoj energiji. Prednost hidroenergetskih postrojenja jest što svojim radom ne uzrokuju emisije u zrak onečišćujućih tvari kao što to čine, npr. termoenergetska postrojenja.”
(Izvor: Apeor BiH)