Boston Consulting Group: Usmjeravati investicije na izgradnju hidroelektrana

b_160527121

Član izvršnog menadžmenta najveće svjetske konsultantske
kompanije Boston Consulting Group (BCG) Tomislav Čorak
u razgovoru za bh medije govorio je o budućnosti kada je u
pitanju energetski sektor.

Čorak je u ime BCG-a bio učesnik Samita 100 biznis lidera Jugoistočne Evrope, čiji je fokus između ostalog usaglašavanje ideja o energetskoj budućnosti regije.

“Energija je osnovni preduslov za ekonomski rast jedne države ali i regije, tako da je energija definitivno područje u koje treba ulagati. Danas postoje tri faze ulaganja u energetiku. Već vidimo da su konvencionalni izvori električne energije, koji se temelje na fosilnim gorivima sve više pod znakom pitanja, zbog svih konvencija o zaštiti okoliša. Kraj upotrebe fosilnih goriva predviđa se 2040. ili do 2050. godine, tako da do tada, sve zemlje, uključujući BiH moraju pronaći način kako da produže vijek upotrebe tih energetskih potencijala”, ističe Čorak.

BiH kao i zemlje regiona koriste tek 50 posto hidropotencijala, a budućnost pred nama nameće nam ulaganje u obnovljive izvore energije.

“Obnovljivi izvori energije su ogroman potencijal ako se pronađu strateška partnerstva, prije svega sa nordijskim ili italijanskim kompanijama, koje imaju iskustva u gradnji hidroelektrana na ekološki prihvatljiv način. Treći način je ulaganje u vjetroenergiju, odnosno vjetroelektrane i solarne elektrane. U ovom trenutku to su skupi izvori energije i obično države da bi ih imale moraju poticati njihovu izgradnju. Na Balkanu je opet to poseban izazov jer to nisu bogate ekonomije, koje sebi mogu priuštiti te skupe izvore energije. U suštini smjer koji nam slijedi u energetici je obnova termo kapaciteta uz strateška partnerstva te usmjeravanje investicija u izgradnju hidroelektrana”, objašnjava Čorak.

On dodaje da je potrebno graditi energetski nezavisan region. Tako se Hrvatska, koja nema rudnih bogatstava treba oslanjati na te izvore koji se nalaze u BiH ili Srbiji. Tako da se može iskoristiti nešto što je nekada bilo zamišljeno kao jedinstveni elektro energetski sistem, nastavi svoj razvojni put u tom drugom, opet jedinstvenom smjeru.

Izvor: klix.ba