Sajam Renexpo BiH u Sarajevu

renexpo(1)4. i 5. novembra održan je Renexpo BiH sajam i konferencija o obnovljivim izvorima energije. Cilj sajma je da okupi strane i domaće investitore, predstavnike međunarodnih institucija, inžinjere i stručnjake, predstavnike različitih nivoa vlasti i zainteresovanu javnost radi ostvarenja kontakata i razmjene iskustava, te unaprjeđenja poslovanja i usmjerenja investicija prema projektima energetske efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije.

Jedan od ciljeva ovoga stručnog i poslovnog događaja je da se prikažu dostignuća i predviđeni budući planovi za implementaciju energetske efikasnosti u okviru formiranja podataka, zakona i propisa, IT instrumenata, obuke i dugotrajnog učenja, te stvarne implementacije projekata u proteklih 5 godina, kao i da se postigne sinergija privrede, politike i nauke. U okviru sajma bit će održane i diskusije na temu energetske efikasnosti, upravljanje energijom u općinama, kao i izložba „Tipologija stambenih zgrada u BiH“. Izložba će poslužiti za predstavljanje preliminarnih rezultata istraživanja tipologije stambenih zgrada, koja ima za cilj uspostavljanje referentnih objekata za pojedine tipove zgrada iz cjelokupnog stambenog građevinskog fonda BiH za poboljšanje energetske efikasnosti.

S idejom povezivanja stručnjaka čije je znanje preduvjet razvitka društva u cjelini, drugog dana sajma 05. novembra održan je „Dan stručnjaka“ u okviru kojeg će se na jednom mjestu okupiti inženjeri, arhitekte, privatna preduzeća i institucije vlasti, radi diskusije o poslovnim i privrednim dešavanjima u području energetske efikasnosti.

RENEXPO® BiH 2015, posvetiće se i tržišnom potencijalu malih hidroelektrana i novim tehnologijama, ali i zakonodavnom okviru i mogućim projektima u regiji Zapadnog Balkana. Više od 200 stručnjaka iz regije Zapadnog Balkana, kao i profesionalaca iz više zemalja u Evropi, učestvovaće na okruglom stolu na temu MALE HIDROELEKTRANE.

Izvor: renexpo-bih.com, agencija Nap

Leave a Reply