Dogovorena saradnja sa Općinom Busovača

Tim inženjera firme Sendo d.o.o. otpočeo je sa pripremama za izradu Investiciono tehničke dokumentacije „Sanacija deponijeKlokoti“- općina Busovača (za urbanističku, okolinsku i prethodnu vodnu saglasnost), čiji je naručilac Općina Busovača.

Leave a Reply